Omvisning i Hummerparken på Espevær. 
Åpningstidene til Hummerparken finner du i Espevær kalenderen.

Aktiviteter:
Omvisning og historiefortelling
Tur med flåten gjennom katedralene
Salg av suvenirer, kaffe og kaker

Inngangspenger: Voksne kr 60,- og barn kr 30,-

(om du vil besøke parken utanom opningstider koster dette minimum kr 400,-  Ring 99 52 92 59 for avtale.

Hummerparken ble bygget så tidlig som 1887 av Christian Bjelland, Stavanger

Første byggetrinn omfattet den vestre kanalen og var ikke overbygget. I dag er sjøhuset restaurert sammen med de andre bygningene. Det sies at noe av tømmeret som Parken er bygget av kommer fra andre sjøhus som er blitt demontert. Ser du nøye etter kan du se merker i bjelkene, spesielt i vestre sjøhus.

Hvorfor ble Hummerparken bygget?
Den ble bygget for oppbevaring av hummer for eksport til Nederland og England
På den tiden var det et rikt hummerfiske på vestlandskysten og spesielt rundt Espevær.

Utvidelse av Hummerparken
Parken ble utvidet i 1932 med en kanal i tillegg og parken ble nå overbygget for å beskytte hummeren. Taket ble hvitmalt for å beskytte hummeren mot varmen om sommeren.
Parken var nå 950 kvm i grunnflate og taket målte 1500 kvm.
Parken kunne nå romme ca 24.000 hummer.

Hva kan du se i Parken
Tar du en tur på flåten innover i parken kan du se forskjellige typer fisk som sei, torsk, skater, pigghå m.fl.
Dybden i Parken er mellom 2 og 2,5 meter.

Du kan også se teiner som ble brukt i hummerfisket på den tiden.
Båttypen Oselvar var en nokså vanlig færing til å fiske etter hummer med. Båten kunne være utstyrt med mast og segl.
Glip til å fange mort til teinemat var også nødvendig utstyr ved siden av vannkikkert og "hakke" til å hakke krabbe med.

Her kan du se vannkikkert og mange ulike typer tiener fra foskjellige landsdeler. Vi har også mange flyteredskaper med fiskerns merker for å finne teinene igjen når de skulle trekkes opp.

Levende hummer
I Hummerparken har vi dispenasjon til oppbevaring av levende hummer hele året.

Akritekttur og konstruksjon
Arkitekt Helge Scelderup kaller Hummerparken for en "Hummers katedral" tilegent havets kardinal. 
Selve byggkonstruksjonen representerer noe særegent og det finnes ikke tegninger av byggverket, den ble bygget etter hodet og snekkerens erfaringer.
Bygget har mange vinkler og ulike høyder. Bygget er i dag fredet av Riksantikvaren og blir administrert av en stifelse og drevet som et aktivt museum.


På slutten av 1800 tallet ble det fisket over 800 tonn hummer langs kysten.
Men det rike hummerfisket ble stadig mindre og i 1959 var leveransen til Parken så liten at driften ble innstilt. Da stod Parken uvikrsom og til nedfalls i mange år...
Parken var en av de største i Norge på den tiden.


Men Helge Scelderup fattet interesse for dette unike byggerket. han kontaktet kulturdepartementet og de oraner som bevilger penger til rehabilitering av eldre verneverdige byggverk. Han lykkes med å skaffe tilstrekkelig med vmidler til å restaurere parken til den stand den tidligere var i.
Restaureringen pågikk i ca ett år. I 1993 stod parken ferdig restaurert.

Prisbelønnet restaurering
Parken fikk året Europa Nostra Diploma for et av de best vevarte og retaurerte byggverk i Europa. Prisen henger høyt og som vevis for dette fikk Parken en bronseplatte som henger på utsiden av inngangsdøren.

Lokale kunstnere har tilegnet noen av sine arbeider til parken.