Ytterst på vestlandskysten, i Bømlo kommune finner du Espevær. Et av norskekystens små paradis, et særpreget fiskevær, rikt på kulturminner. For 100 år siden var det knapt en fisker med respekt for seg selv som ikke hadde tilbrakt en natt på det lokale vertshuset Baadehuset. På midten av 1800-tallet kunne det være 20 000 - 30 000 mennesker på øya når silda kom! Til sammenligning var det i Bergen på denne tiden 26 000 innbyggere.

I dag er det ca 50 fastboende, og Espevær er et livskraftig samfunn. Øya har butikk, post, restaurant og pub. Du parkerer trygt i Eidesvik på Bømlo, hvor skyssbåten Rose Ekspress går i fast rute ut til øya.