Hummerhyttene

Hummerhyttene ligger i Nordøyene nærmere bestemt på Vestre Sølvøyane.

Hyttene ble oppført i forbindelse med hummerfiske og fungerte som overnattingssted for fiskere.

Det var tidvis for dårlig vær til å ro til Espevær for levering av hummer til Hummerparken.

De opprinnelige hyttene ble for mange år siden tatt i en kraftig storm som slukte hyttene og dro de til havs.

 

I 2014 startet Grendautvalget på Espevær arbeidet med gjenreising av hyttene. Byggingen forgikk på Biekaien. Når hyttene var ferdig ble de fraktet ut på lekter. Alt arbeid ble gjort på dugnad, og i 2015 var hyttene plassert på Veste Sølvøyane. Hyttene var ferdig innredet, malt og klar for bruk i 2017.

 

Hvordan komme seg til Hummerhyttene

For å komme seg til Vestre Sølvøyane må en bruke båt eller kajakk. Det kan være krevende forhold så det er viktig å sjekke værmeldingen på tur og retur.

Kjør bil til Eidesvik Båtkai og sjøsett kajakkene ved slippen. Hummerhyttene finner du på denne posisjonen. Det er ca en time å padle dit (5km).

Kommer du med båt er det viktig å være obs på innseilingen da det er et undervannsskjær på vei inn.

 

Gjør deg kjent med Ordensreglene for bruk av hummerhyttene.

 

Fotoalbum

 

 

For å booke overnatting kan du sjekke om hyttene er ledig i kalenderen.

Legg inn navnet ditt og hvilken hytte du ønsker å benytte.

 

BOOK OVERNATTING HER

Du kan også ta kontakt på tlf. : 91129707

 

 

Hytte nr 1 - 4 Sengeplasser

 

 Hytte nr 2 - 4 sengeplasser

 

Hytte nr 3 - 3 sengeplasser

 

Historien til Hummerhyttene i Nordøyane

 

Teinefisket etter hummar gjekk normalt føre seg som eit heimefiske. Fiskarane hadde faste plassar der dei var vel kjende, og dei reiste sjeldan andre stader med teinene sine. Nordøyane ved Espevær var rekna som god humraplass, og fiskarane på Bømlo hadde her sine faste stader. Ute i øyane sette fiskarane opp humrahytter der dei kunne overnatta. I gardssoga heiter det såleis om husmannen Lars Sørensen Vestvikplass (l832-1911) at han ”hadde god inntekt på humrafisket, han åtte humrahytte i Søløyno, i lag med Simon Larsen Eidesvik. Der låg dei heile vekene på forsommeren. Heime satt han støtt og batt på teinekalvar”.

 

Då humrafiskarane vart eldre fekk dei seg gjerne humrahytte ute i Nordøyane, fortel Andreas Vespestad. Det var espeværsfolk som åtte øyane, og fiskaren spurde om lov til å setja opp hytta, men det var aldri snakk om å svara leige. Hyttene var 2-3 alner kvar veg. Dei var bygde av bordtaksbord, med flatt tak. Det var berre plass til køy og ein liten komfyr eller grue, med hol i taket for røyken. I desse hyttene budde humrafiskaren og matstelte seg i veka, og så reiste han heim i helgene.

 

Ved hytta hadde fiskaren hummarkista liggjande, og når veka var omme, lasta han hummaren i færingen og rodde til Espevær for å levera.

Dette skriver Nils Kolle i Bømlo Bygdebok bind VI fra 1989. ISBN 82-991999-0-5

 

 

Bakgrunn for gjenreising av Hummerhyttene

 

Espevær Grendautvalg har tatt initiativ til å få gjenreist de fire hummerhyttene på tuftene etter de opprinnelige hyttene på Vestre Sølvøy i Nordøyane i Espevær.

Hummerhyttene er godt dokumentert og vil bli gjenreist i tråd med opprinnelig utforming og standard. Det vises her til tegninger utarbeidet av ABO Plan og Arkitektur AS.

Bruken skal skje på en slik måte at hyttene er tilgjengelige for allmennheten.

Prosjektet finansieres ved pengegaver og hyttene vil bli driftet på samme måte som Den norske Turistforening driver sine ubetjente hytter. Om mulig vil det bli inngått avtale med lokalt turlag eller turistforening. Det er inngått avtale med grunneierne.

I tillegg til selve bruken skal hyttene fortelle en historie og dokumentere viktige lokale kulturminner fra en nær fortid.

Området er et populært utfartsområde på gode sommerdager. Landskapet er stein og svaberg med store innslag av lyng. Landskapet er robust og bruken antas å gi minimal naturslitasje. Det vil ikke bli gjort inngrep i terrenget utover bruk av naturstein i området.

På tur i Nordøyane i 1931.