Christine Bie style=

Christine Bie

Ungdomsgruppe Styremedlem Espevær Grendautvalg
Grethe Eide style=

Grethe Eide

Kommunikasjon mot kommune
John style=

John

Redaktør Nettside
Andreas Hatlevik style=

Andreas Hatlevik

Eikøy Pub Styremedlem Espevær Grendautvalg
Jørgen Hatlevik style=

Jørgen Hatlevik

Uteseksjon/Gartner Varamedlem
Jan Idar Helgesen style=

Jan Idar Helgesen

Uteseksjon/Gartner Varamedlem
Simen Helgesen style=

Simen Helgesen

Bolyst/Reguleringsplaner Styremedlem Espevær Grendautvalg
Emilie Høyland style=

Emilie Høyland

Ungdomsgruppe Styremedlem Espevær Grendautvalg
Stian Rysjedal style=

Stian Rysjedal

Kommunikasjon mot Skyss Nestleder
Aina Størksen style=

Aina Størksen

Redaktør Nettside
Jan Vastvedt style=

Jan Vastvedt

Redaktør Nettside