M/S Rose Ekspress

M/S Rose Ekspress

Passasjerbåten M/S Rose Ekspress har en overfart på ca 10 min.
Det er mulig å parkere bilen på kaien. Om sommeren og i høytider kan det blir trangt på kaien. Det er nå parkering forbudt langs veien, og vi oppfordrer alle til å følge skilting. Det er flere private aktører som nå er behjelpelige med parkering, og det er også mulig å parkere ved Eidesvik i Langevåg. 
Husk da at busser og lastebiler må kunne passere. Også fint om det taes hensyn til boligene i området.

Det er mulig å ta med seg tilhenger over til Espevær. Avtal dette med besetningen på forhånd.
Kontakt tlf 47978303

Link til rutetabell finner du her

Pristabell finner du her