Orientering om forslag av vern, Nordøyane

Orientering om forslag av vern, Nordøyane

Som mange har fått med seg går fylkeskommunen inn for å verne Nordøyane og andre nærliggende områder. Sammen med grunneierne jobber grendautvalget for å gi en tilbakemelding på dette.