Parkering i Eidesvik, merking

Parkering i Eidesvik, merking

Til orientering ønsker ikke fylkeskommunen å starte oppmerking av parkeringsplasser som er et sterkt ønske fra Grendautvalget. Vedlagt er brev fra fylkeskommunen, vi jobber videre med saken.